Σε τι επωφελούνται τα μέλη της ΕΛΕΑΒΙΟΜ;

  •  Ενδυνάμωση της φωνής και απήχησης των μεμονωμένων επαγγελματιών και επιχειρήσεων της αγοράς βιομάζας.
  • Στήριξη και συμπαράσταση σε επιχειρήσεις-μέλη με αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με την αξιοποίηση της βιομάζας και την ορθολογική παραγωγή βιοενέργειας και διεκδίκηση της επίλυσης κλαδικών προβλημάτων.
  • Πληροφόρηση σχετικά με τις εξελίξεις της νομοθεσίας, τεχνολογίας και εφαρμογών, καθώς και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και συνεργασίες του κλάδου σε τοπικό, εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Νέες επαφές με συναδέλφους, επιστήμονες, μηχανικούς, εισαγωγείς, εμπόρους και επαγγελματίες μέσω προσκλήσεων συμμετοχής σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, εκθέσεις, βιομηχανικές και επαγγελματικές επισκέψεις.
  • Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας του τομέα βιοενέργειας (στερεή βιομάζα για παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, πελλέτες – μπρικέτες, βιοκαύσιμα μεταφορών, βιοαέριο, διαχείριση υπολειμματικής βιομάζας, εφοδιαστικές αλυσίδες πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, κυκλική βιοοικονομία).
  • Πρόσβαση σε επιλεγμένες πληροφορίες, στατιστικά και επικοινωνιακό υλικό υπέρ της βιοενέργειας.
  • Ειδικές εκπτωτικές τιμές σε εκδόσεις και δραστηριότητες του ευρωπαϊκού συνδέσμου βιομάζας ΑΕΒΙΟΜ.

Δείτε εδώ την ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στον Σύνδεσμο Βιομάζας ΕΛΕΑΒΙΟΜ για τους επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, επιστήμονες και μέλη φορέων και οργανώσεων του πολυσυλλεκτικού κλάδου μας.

Σας περιμένουμε για να δυναμώσουμε όλοι μαζί τη φωνή και απήχηση της ορθολογικής διαχείρισης βιομάζας στη χώρα μας!