Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΕΑΒΙΟΜ της 15/3/2019, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Αντώνιος Γερασίμου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Νασίκας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικόλαος Δαμάτης

ΤΑΜΙΑΣ: Ηρακλής Μαυροκέφαλος

ΜΕΛΟΣ: Εμμανουήλ Καραμπίνης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Γεώργιος Διαμαντής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Νικόλαος Ντάβος

Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και οι συνεδριάσεις του πραγματοποιούνται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και του Γραμματέα, ως επί το πλείστον σε μηνιαία ή διμηνιαία βάση.