Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΕΑΒΙΟΜ της 30/01/2017, το νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Αντώνιος Γερασίμου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Νασίκας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικόλαος Δαμάτης

ΤΑΜΙΑΣ: Ηρακλής Μαυροκέφαλος

ΜΕΛΟΣ: Γεώργιος Διαμαντής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Μανώλης Καραμπίνης

Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και οι συνεδριάσεις του πραγματοποιούνται ύστερα από πρόσκληση του Γραμματέα, ως επί το πλείστον σε μηνιαία ή διμηνιαία βάση.