Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ έχει απήχηση σε περίπου 140 μέλη και διαθέτει πανελλαδική εμβέλεια. Ποσοστό 25% των μελών αυτών είναι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην παραγωγή βιοκαυσίμων, τον μηχανολογικό σχεδιασμό έργων βιοενέργειας και τις πωλήσεις συστημάτων θέρμανσης, ενώ ποσοστό 75% των μελών είναι φυσικά πρόσωπα (επιστήμονες, μηχανικοί, ερευνητές) που μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον και όραμα στην ανάπτυξη του κλάδου της αξιοποίησης βιομάζας στην Ελλάδα.