Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος 4414, όπου καθορίζεται το νέο καθεστώς στήριξης των επενδύσεων σε ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, κατά τα πρότυπα της αντίστοιχης Ευρωπαικής Οδηγίας.

Δείτε παρακάτω συνημμένο το σχετικό ΦΕΚ.

 

2016_4414_Νόμος_Νεο Καθεστώς Στηριξης ΑΠΕ