Μέσα στο πλαίσιο της έρευνας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) για την σύνταξη Ειδικής Έκθεσης για τις «Επιπτώσεις του Κορωνοϊού στην Ελληνική Αγορά Ενέργειας», η ΕΛΕΑΒΙΟΜ αποτύπωσε τις απόψεις των μελών και συνεργατών της του κλάδου Βιομάζας.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις, φορείς και επαγγελματίες της αγοράς Βιομάζας εξέφρασαν την έκδηλη ανησυχία τους για τις επιπτώσεις της πανδημίας στον κύκλο εργασιών, στην απασχόληση και στην υλοποίηση νέων έργων.

Ωστόσο, κατά γενική ομολογία, τώρα είναι η ευκαιρία να αναγνωριστεί με τον πιο εμφατικό τρόπο από την Πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς η πολύπλευρη σημασία και προσφορά της αειφόρου αξιοποίησης Βιομάζας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αγροτοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, στην τόνωση των θέσεων εργασίας στην ελληνική ύπαιθρο, στην συνεισφορά δίκαιης μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή και στην συγκράτηση των οικονομικών εισοδημάτων. Η αξιοποίηση Βιομάζας μπορεί να αποδειχτεί επομένως η κατάλληλη ευκαιρία μέσα στην κρίση.

Δείτε αναλυτικά τις απαντήσεις στο σχετικό ερωτηματολόγιο εδώ.