• 10.03.16

Επιστολή της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας προς το Υπουργείο Ενέργειας στα πλαίσια της Διαβούλευσης του νέου υποστηρικτικού σχήματος σε ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

20160310_ΕπιστοληΠροςΥΠΕΝ_ΔημοσιαΔιαβουλευσηΓιαΣυστημαFiP_final_signed