loader image
Επιλογή Σελίδας

Γιατί βιομάζα;

Αρχική / Γιατί βιομάζα

Βασικές
πληροφορίες:

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιοενέργειας, ο κλάδος της Βιοενέργειας αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομίας, αριθμώντας 50.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, προσφέροντας περισσότερες από 700.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και καταγράφοντας συνολικό κύκλο εργασιών που φτάνει σήμερα στα 57,6 δις €.

Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας και τα βιο-προϊόντα αποτελούν μέσο προσέλκυσης νέων επενδύσεων. Η τεχνολογική εξέλιξη της βιομάζας έχει οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (στη διαχείριση των δασών, στην αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων αγροτικών εκτάσεων, στις μεταφορές, στην κατασκευή και εμπορία αγροτικού και δασικού μηχανολογικού εξοπλισμού, στον σχεδιασμό και την συντήρηση θερμικών και ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, κ.λ.π.).

Συμβάλλει, επίσης, στην ενίσχυση των αγροτικών περιοχών μέσω της παροχής νέων ευκαιριών στους αγρότες και τους ιδιοκτήτες δασών και με την ενθάρρυνση της αγροτικής και δασικής καινοτομίας.

Η αγορά της βιοενέργειας αποτελεί μια ευκαιρία για τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές της διαχείρισης των δασών, βελτιώνοντας παράλληλα τα δάση τους, μια δραστηριότητα που στο παρελθόν ήταν δύσκολη, λόγω του υψηλού κόστους και της έλλειψης αγορών για τη χαμηλότερης ποιότητας ξυλεία.

Για παράδειγμα, η χρήση της βιοενέργειας μπορεί να υποστηρίξει τις αναγκαίες αραιώσεις των δένδρων, οι οποίες έχουν ευεργετικές συνέπειες για την υγεία και τη σταθερότητα των δασών, στη βιοποικιλότητα ενώ ενισχύει και την ανάπτυξη της υψηλής ποιότητας ξυλείας.

Παράλληλα, η αξιοποίηση υπολειμματικής ή απόβλητης βιομάζας προερχόμενης από τον κτηνοτροφικό και αγροτοβιομηχανικό τομέα της οικονομίας προς την κατεύθυνση της παραγωγής χρήσιμων βιο-υλικών, βιοενέργειας και βιοκαυσίμων προσφέρει τις λύσεις σε σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα διαχείρισης και διάθεσης των συγκεκριμένων υλών, εφαρμόζοντας στην πράξη τις καλές πρακτικές της κυκλικής οικονομίας και της βιομηχανικής και επιχειρηματικής συμβίωσης.

Οφέλη Βιομάζας:

Στο σημερινό κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, τα πλεονεκτήματα που συνοδεύουν την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας είναι ακόμα πιο επίκαιρα, καθώς μπορούν να δράσουν καταλυτικά για τη βελτίωση πολλών και διαφορετικών τομέων της κοινωνίας και της οικονομίας της χώρας:

Περιβαλλοντικά οφέλη:

 • Κλιματική ουδέτερη ανανεώσιμη ενέργεια. Σε όλο τον κόσμο η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας θεωρείται ότι δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, καθώς το διοξείδιο του άνθρακα που εκλύεται από την καύση της βιομάζας είναι αυτό που είχε αρχικά απορροφηθεί για την ανάπτυξή της.

 • Βιώσιμη διαχείριση των δασών. Η χρήση και η κατανάλωση δασικής βιομάζας όχι μόνο δεν ζημιώνει τα δάση αλλά, αντιθέτως, όταν γίνεται στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισής τους, βοηθά στην επέκταση των δασών, ενώ η συλλογή δασικών υπολειμμάτων προστατεύει από την εκδήλωση πυρκαγιών.
 • Αποφυγή απόρριψης στερεών υπολειμμάτων (π.χ. κλαδεμάτων) και υγρών αποβλήτων (π.χ. τυροκομείων, σφαγείων, κατσίγαρος κ.λπ.) σε περιβαλλοντικά ευαίσθητους αποδέκτες με εύλογες θετικές συνέπειες στα οικοσυστήματα και σε οικονομικό επίπεδο (π.χ. στον τουρισμό)

 

Οικονομικά Οφέλη:

 • Ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας και βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου μέσω της μείωσης εισαγωγών ορυκτών καυσίμων.
 • Τόνωση της Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω της υλοποίησης επενδύσεων στην ύπαιθρο σε περιοχές με πολύ χαμηλούς δείκτες απασχόλησης και ανάπτυξης.
 • Ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τόνωση της εγχώριας βιομηχανίας, αλλά και λαμπρό πεδίο δραστηριοτήτων για τους Γεωργικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς και τις Ενεργειακές Κοινότητες.
 • Προσφορά φθηνής θερμότητας σε οικιακούς καταναλωτές και βιομηχανίες, μέσω ανάπτυξης της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με βιομάζα

 

Στατιστικά βιομάζας από Bioenergy Europe:

Πρώτες ύλες:

Ξυλώδης Βιομάζα

Δασικά υπολείμματα και υποπροϊόντα βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου

 • 69.6% 69.6%

Βιοαπόβλητα

Οργανικό κλάσμα αστικών αποβλήτων και βιολογικών καθαρισμών

 • 15.3% 15.3%

Αγρωστώδης Βιομάζα

Υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών

 • 15.1% 15.1%

Τεχνολογία:

Μονάδες Βιοενέργειας

Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, Μονάδες θερμικής ενέργειας, Παραγωγή Βιοκαυσίμων, Μονάδες ΣΗΘ, Μονάδες Βιοαερίου

 • 53.2% 53.2%

Συστήματα Οικιακής & Επαγγελματικής Βιοθερμότητας

Λέβητες, Σόμπες

 • 46.8% 46.8%

Τελική κατανάλωση:

Θέρμανση

 • 74.5% 74.5%

Καύσιμα Μεταφορών

 • 13.5% 13.5%

Ηλεκτρική Ενέργεια

 • 12.0% 12.0%

Πηγή: Eurostat και Ετήσιες Στατιστικές Εκθέσεις Bioenergy Europe 2021 & 2022

Επιτυχημένες εφαρμογές:

Γνωρίστε επιτυχημένες εφαρμογές αξιοποίησης βιομάζας σε αποδοτική βιοενέργεια και κυκλική βιοοικονομία  από την εγχώρια και διεθνή πρακτική.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Παραγωγή Τυποποιημένων Στερεών Βιοκαυσίμων (Πελλέτες – Μπρικέτες)

Παραγωγή πέλλετ και μπρικέτας με βάση το σύστημα πιστοποίησης ENplus® από τη βιομηχανία ALFA WOOD GROUP στο Νευροκόπι Δράμας, με παραγωγική δυναμικότητα 65.000 τόνους ετησίως.

Παραγωγή Pellets από Τοπική Υπολειμματική Βιομάζα

Αξιοποίηση τοπικών υπολειμμάτων βιομάζας από την αγροτική παραγωγή, τις βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου, τα αστικά και περιαστικά κλαδέματα, καθώς και από βιοαπόβλητα όπως ο υπολειμματικός καφές από εταιρείες καφεστίασης από την Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρεία Καρδίτσας (ΕΣΕΚ) στο εργοστάσιο παραγωγής πελλετών στην Καρδίτσα.

Ηλεκτροπαραγωγή με Καύση Βιομάζας

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής εγκατεστημένης ισχύος 5 MWe με καύση βιομάζας και βασικό καύσιμο πυρηνόξυλο της εταιρείας ΒΙΟΠΑΡ στη Β’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Ηλεκτροπαραγωγή με Καύση Βιομάζας

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής εγκατεστημένης ισχύος 1 MWe με καύση βιομάζας από ξυλουργικά υπολείμματα της ALFA WOOD GROUP στα Γρεβενά.

Ηλεκτροπαραγωγή με Αεριοποίηση Βιομάζας & Παραγωγή Pellet

Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με αεριοποίηση βιομάζας από αγροτικά υπολείμματα ισχύος 499kWel και μονάδα παραγωγής pellet της Agrigas Α.Ε. στη Λάρισα.

Ηλεκτροπαραγωγή με Αεριοποίηση Βιομάζας

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής εγκατεστημένης ισχύος 1 MWe με αεριοποίηση βιομάζας από wood chips υπολειμμάτων και εκριζώσεων δενδροκομίας της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΔΑΣ στην Ημαθία.

Βιοθερμότητα - Τηλεθέρμανση

Μονάδα Τηλεθέρμανσης με θερμική ισχύ 30 MWth και συνδυαστικό καύσιμο βιομάζας από wood chips, agropellets, υπολείμματα καλλιέργειας αραβόσιτου, σε σταδιακή υποκατάσταση λιγνίτη, στο Αμύνταιο από την Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ).

Βιοθερμότητα στη Βιομηχανία

Εφαρμογή παραγωγής ανανεώσιμης θερμότητας από βιομάζα για τις ανάγκες της βιομηχανίας μέσω αντικατάστασης petcoke από pellets ηλίανθου και σύγκαυση με wood chips σε περιστρεφόμενο κλίβανο στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της εταιρείας Ελληνικοί Λευκόλιθοι (Grecian Magnesite) στη Γερακινή.

Βιοθερμότητα στη Βιομηχανία

Εφαρμογή υποκατάστασης ορυκτών καυσίμων μέσω ενεργειακής αξιοποίησης κλαδεμάτων και υπολειμμάτων αγροβιομάζας στο εργοστάσιο τσιμεντοποιίας του Ομίλου Ηρακλής – Lafarge στο Μηλάκι Ευβοίας.

Βιώσιμη ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας, μια ανανεώσιμη λύση στην ενεργειακή ασφάλεια

Γίνετε μέλος!
Σας περιμένουμε για να δυναμώσουμε όλοι μαζί τη φωνή & απήχηση της ορθολογικής διαχείρισης βιομάζας στη χώρα μας!