loader image
Επιλογή Σελίδας

Ενόψει της έναρξης της 6ης Διεθνούς Έκθεσης Verde.Tec – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος που διοργανώνεται στο Μ.Ε.Κ. Παιανίας από 29 μέχρι και 31 Μαρτίου 2024, ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ | HellaBiom) κ. Αντώνης Γερασίμου απηύθυνε τον ακόλουθο χαιρετισμό:

Η φετινή χρονιά, ως έτος Ευρωεκλογών, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ε.Ε. και την χώρα μας, καθώς αναμένεται να προκύψουν οι πολιτικές εκείνες που θα ενισχύσουν την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα. Στην Ελλάδα, αν και έχουν επιτευχθεί σημαντικά βήματα προόδου στην συνεισφορά της ανανεώσιμης ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, δεν συμβαίνει το ίδιο με τους κλάδους θέρμανσης/ψύξης και μεταφορών, όπου παραμένουμε εξαρτημένοι σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα.

 

Επομένως, είναι ευκαιρία και αναγκαιότητα να αναγνωριστεί ο ρόλος της σύγχρονης Βιοενέργειας ως κρίσιμος κινητήριος παράγοντας της ενεργειακής μετάβασης και της κλιματικής ουδετερότητας. Η επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της Ε.Ε. απαιτεί μια σαφή και δομημένη στρατηγική με στόχο την εξάλειψη των ορυκτών καυσίμων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο τομέας της βιοενέργειας έχει τα φυσικά χαρακτηριστικά για να διαδραματίσει καίριο ρόλο, κινητοποιώντας βιώσιμη βιομάζα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και κανόνες αειφορίας κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας αξίας, λειτουργώντας ως αδιάλειπτη πηγή ενέργειας και συμπληρώνοντας τη διακοπτόμενη λειτουργία άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Παράλληλα, θα πρέπει να τονιστεί ότι η βιοενεργειακή βιομηχανία αποτελεί κυρίως έναν Ευρωπαϊκό τομέα και οι καινοτομίες της προωθούν τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. Ο τομέας αυτός είναι επίσης καίριος για την τοπική οικονομία σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου έχει το δυναμικό να δημιουργήσει έως και 1,5 εκατομμύριο θέσεις εργασίας έως το 2050.

 

Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει η Βιοενέργεια ως ένας αναπόσπαστος και αξιόπιστος συντελεστής στην ανάγκη δέσμευσης διοξειδίου άνθρακα, μία απαραίτητη οδό, παράλληλη προς την ενεργειακή μετάβαση, για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Σχεδόν όλα τα σενάρια μηδενικών εκπομπών δείχνουν την ανάγκη για σημαντική αύξηση της Βιοενέργειας για την απορυκτοποίηση και των τριών επιμέρους κλάδων ηλεκτροπαραγωγής, παραγωγής θερμότητας και μεταφορών. Η Βιοενέργεια αναγνωρίζεται επιστημονικά ως ανθρακικά ουδέτερη και μπορεί να είναι αρνητική σε άνθρακα (net negative) όταν συνδυάζεται με τεχνολογίες αιχμής, όπως η απορρόφηση και αποθήκευση άνθρακα (Bioenergy Carbon Capture & Storage – BECCS) και η δέσμευση άνθρακα μέσω βιοεξανθρακώματος (Biochar Carbon Removal – BCR).

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος Βιομάζας ΕΛΕΑΒΙΟΜ παραμένει έτοιμος να συνεισφέρει με την εμπειρία, τεχνογνωσία και προτάσεις του προς όφελος του κλάδου Βιοενέργειας, της κυκλικής Βιοοικονομίας, της ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος και της προόδου της ελληνικής κοινωνίας.

 

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην έκθεση και στις παράλληλες εκδηλώσεις της Verde.tec 2024!

H ΕΛΕΑΒΙΟΜ προσφέρει την αιγίδα της στην Έκθεση και θα υποδεχθεί στο Περίπτερο D11 επισκέπτες από τον χώρο τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιας διοίκησης, επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών, μηχανικών, εργοληπτών, εμπόρων που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν τις εξελίξεις στους κλάδους της μοντέρνας βιοενέργειας και βιώσιμης αξιοποίησης βιομάζας.

Παράλληλα με την ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητες της Έκθεσης Verde.Tec, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ διοργανώνει το Σάββατο 30 Μαρτίου, 10:30-12:15, Workshop με τίτλο «Βιοθερμότητα στην Ελλάδα, τρέχουσα κατάσταση, καλά παραδείγματα και προοπτικές» (Αίθουσα WORKSHOP 3), το οποίο θα αναφερθεί στον κρίσιμο ρόλο της Βιοενέργειας στην απανθρακοποίηση του τομέα της θέρμανσης, εξετάζοντας ένα εύρος εφαρμογών που ξεκινάει από την οικιακή θέρμανση και φτάνει έως τα δίκτυα τηλεθέρμανσης, τη χρήση στον αγροτικό τομέα και τις βιομηχανικές εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών, με έμφαση στις τεχνολογικές λύσεις, στις εξελίξεις και στις δυνατότητες για την Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει και στην παραγωγή, την αγορά και τα συστήματα πιστοποίησης των τυποποιημένων στερεών βιοκαυσίμων (πελλετών-μπρικετών) και τον διπλό ρόλο που διαδραματίζουν, σε συνδυασμό με πιστοποιημένα συστήματα θέρμανσης, στην υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Παράλληλα, θα υπογραμμιστεί ο ρόλος της πιστοποίησης αειφορίας ολόκληρης της αλυσίδας αξίας της βιομάζας, διαδικασία στην οποία η ΕΛΕΑΒΙΟΜ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και μέσα από την ιδιότητα του εθνικού υποστηρικτικού φορέα (National Supporting Body – NSB) του Συστήματος Επαλήθευσης Βιωσιμότητας Βιομάζας SURE.