loader image
Επιλογή Σελίδας

Συμμετοχή της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στο Balkan Energy Forum

Ιδιαίτερα εποικοδομητικές συζητήσεις κατά τη διάρκεια του Balkan Energy Forum που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη από 23/5 έως 25/5/2024 και διοργανώθηκε από τη ΔΕΘ Helexpo και το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης, την συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Κοζάνης και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE).

Στο πλαίσιο της συνεδρίας για την Κυκλική Οικονομία και Βιοοικονομία, το Σάββατο 25/5, η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ), εκπροσωπούμενη από τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. Νίκο Δαμάτη, είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στους τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους εδράζεται η σύγχρονη βιώσιμη αξιοποίηση βιομάζας και συγκεκριμένα:

  1. Ενεργειακή μετάβαση προς ανανεώσιμη βιοενέργεια σε όλο το φάσμα τελικής χρήσης σε ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση/ψύξη και μεταφορές, αλλά και μετάβαση προς ανανεώσιμο άνθρακα, ο οποίος υποκαθιστά σταδιακά τον ορυκτό άνθρακα σε πολυποίκιλες εφαρμογές στη βιομηχανία.
  2. Κυκλική βιοοικονομία, καθώς κάθε χρόνο δύνανται να ανακυκλώνονται χιλιάδες τόνοι οργανικής ύλης μέσω της αξιοποίησης των γεωργικών υπολειμμάτων και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών.
  3. Κλιματική ανθεκτικότητα, καθώς τα παράλληλα βιοπροϊόντα που προκύπτουν κατά την ανακύκλωση οργανικής ύλης και υπολειμμάτων βιομάζας και την παραγωγή χρήσιμης βιοενέργειας, δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα σε μόνιμη μορφή και μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα.

Επιπλέον, σημειώθηκε ότι ήρθε η στιγμή, υπό την πίεση του επείγοντος της κλιματικής κρίσης και με την εμπέδωση κατάλληλων συνθηκών συνεργατισμού, να εκφραστεί με χρηματικούς όρους η ζημιά που συμβαίνει στο περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες, τα συστήματα υγείας, την περιφερειακή και εθνική οικονομία από τη ΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της υπολειμματικής και συσσωρευμένης βιομάζας στους αγρούς και τα δάση της χώρας μας. Μία πρακτική την οποία λανθασμένα, όλα τα τελευταία χρόνια, θεωρούμε ως επιλογή μηδενικού κόστους. Εάν, ωστόσο, πραγματικά συναθροίζαμε όλα τα επιμέρους και «κρυφά» κόστη που συσχετίζονται με την πρακτική της μη διαχείρισης, θα συνειδητοποιούσαμε ότι, μεσομακροπρόθεσμα, είναι συντριπτικά πολλαπλάσια από κάθε επενδυτική πρωτοβουλία ή παρέμβαση διαχείρισης που μπορεί να αναληφθεί οργανωμένα και συστηματικά.

Πολλές ευχαριστίες εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΛΕΑΒΙΟΜ προς τους διοργανωτές για την πρόσκληση, καθώς και τον δημοσιογράφο κ. Δημήτρη Διαμαντίδη για τον συντονισμό της συζήτησης. Συγχαρητήρια στο έργο δραστήριων φορέων, όπως η ΔΙΑΔΥΜΑ και το CluBE για την συνεχή προβολή και υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών πάνω στην κυκλική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος σε περιφερειακό επίπεδο.

Η Δυτική Μακεδονία, ως περιφέρεια σε μετάβαση, έχει μόνο να ωφεληθεί από επενδύσεις πάνω στη βιώσιμη αξιοποίηση βιομάζας, τη βιοενέργεια, τη δέσμευση άνθρακα, την παραγωγή βιοάνθρακα (biochar), οι οποίες έχουν το πλεονέκτημα ότι λαμβάνουν υπόψη και τους τρεις παραπάνω αναφερθέντες πυλώνες (και όχι μόνο τον ενεργειακό), βασιζόμενες παράλληλα στο «ενεργειακό και βιομηχανικό DNA» της περιοχής.