loader image
Επιλογή Σελίδας

Η Bιοενέργεια παίζει και θα συνεχίσει να διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες της ΕΕ για την απανθρακοποίηση. Αυτός ο τομέας θα είναι απαραίτητος για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, το 2050 και μετά.

Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2023 – Περισσότεροι από 300 Διευθύνοντες Σύμβουλοι και υψηλού επιπέδου εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας – μεταποιητικές εταιρείες και εταιρείες κοινής ωφέλειας, πάροχοι τεχνολογίας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολυεθνικές – εφιστούν την προσοχή, με κοινή επιστολή που συνυπογράφουν, στον κρίσιμο ρόλο που διαθέτουν οι τεχνολογίες βιοενέργειας στην πορεία της απανθρακοποίησης στην ΕΕ. Η κατασκευή εξοπλισμού στερεάς βιομάζας και λύσεων δέσμευσης άνθρακα πρέπει να αναγνωρίζεται και να περιλαμβάνεται στον νόμο περί Καθαρων Μηδενικών Εκπομπών της Βιομηχανίας Net Zero Industry Act.

Η αειφόρος βιοενέργεια έχει πολλαπλά οφέλη – είναι μια οικονομικά αποδοτική, άμεσα διαθέσιμη λύση για απανθρακοποίηση που χρησιμοποιεί πόρους βιομάζας που προέρχονται από τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, τις ορθές γεωργικές πρακτικές και την αξιοποίηση των υπολειμμάτων με κυκλικό τρόπο. Οι σύγχρονες λύσεις βιοενέργειας μεγιστοποιούν την ενεργειακή απόδοση και ελαχιστοποιούν τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα σε αμελητέα επίπεδα.

Επιπλέον, η βιοενέργεια, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (Bioenergy Carbon Capture & Storage – BECCS) ή την δέσμευση άνθρακα μέσω βιοεξανθρακώματος (Biochar Carbon Removal – BCR), μπορεί, όχι μόνο να παράγει ανανεώσιμη ενέργεια χωρίς ορυκτά, αλλά επίσης να προσφέρει, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, τις ανθρακικά αρνητικές λύσεις (carbon negative solutions) που θα είναι απαραίτητες για την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα έως το 2050. Πάνω απ’ όλα, δεν πρέπει να λησμονείται ότι η βιοενέργεια είναι σε μεγάλο βαθμό μια εγχώρια, ευρωπαϊκή λύση: με το 95% της στερεάς βιομάζας που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη να προέρχεται από τοπικές πηγές και το υπόλοιπο σε συντριπτική πλειοψηφία από αξιόπιστους συμμάχους. Η Ευρώπη είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στις τεχνολογίες βιοενέργειας παγκοσμίως.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων βιοενέργειας που παρέχονται από ευρωπαίους παρόχους τεχνολογίας. Σε μια εποχή που οι προμηθευτές τεχνολογίας από τόσους άλλους τομείς έχουν μετακομίσει σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ, αυτοί οι ευρωπαίοι πάροχοι τεχνολογίας είναι ένα πλεονέκτημα που δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε. Αντιμέτωπη με τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία και τις υψηλές τιμές ενέργειας, η ΕΕ βρίσκεται σήμερα στο σημείο καμπής όσον αφορά την ενεργειακή της ασφάλεια. Επομένως, πρέπει να εξετάσουμε αντικειμενικά όλες τις διαθέσιμες επιλογές στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης βιοενέργειας.

Οι ευρωπαίοι φορείς χάραξης πολιτικής δεν θα πρέπει να διστάζουν να ενστερνιστούν τα οφέλη που παρέχουν οι λύσεις βιοενέργειας, ούτε να παραλείψουν να αναγνωρίσουν τη σημασία του τομέα στο μελλοντικό μας ενεργειακό σύστημα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, η βιομηχανία βιοενέργειας:

  • Χαιρετίζει τον πρόσφατο προσωρινό συμβιβασμό σχετικά με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (REDIII) και την επιβεβαίωση ότι η βιοενέργεια είναι 100% ανανεώσιμη. Η κανονιστική βεβαιότητα είναι ζωτικής σημασίας για μελλοντικές επενδύσεις.
  • Ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συμπεριλάβουν την κατασκευή τεχνολογίας βιοενέργειας ως στρατηγική τεχνολογία στον νόμο για το Net Zero Industry Act (NZIA), καθώς αυτό θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα πολιτικής για περαιτέρω επενδύσεις. Θα διασφαλίσει επίσης ότι η Ευρώπη θα διατηρήσει την τεχνολογική της ηγεσία στις σύγχρονες λύσεις βιοενέργειας, διευρύνοντας το εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης που δραστηριοποιείται ήδη στον τομέα.
  • Καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι η παροχή βιομάζας, τόσο της εγχώριας όσο και της εισαγόμενης βιομάζας, δεν περιορίζεται αυθαίρετα πέρα από τα υπάρχοντα ζητήματα αειφορίας.
  • Καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δημιουργήσουν σαφές περιβάλλον πολιτικής για περαιτέρω κινητοποίηση νέων βιώσιμων πόρων βιομάζας από ανεκμετάλλευτες επί του παρόντος πηγές και καλεί να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο πολιτικής για τις αρνητικές εκπομπές δημιουργεί κίνητρα.

Ο Jean-Marc Jossart, Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιοενέργειας – Bioenergy Europe, δήλωσε ότι «η Ευρώπη μπορεί ήδη να παρέχει τις τεχνολογίες βιοενέργειας που θα είναι κρίσιμες για την επίλυση της ενεργειακής και κλιματικής μας πρόκλησης. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να επωφεληθούν από ένα τέτοιο πλεονέκτημα –όπως φαίνεται από τον μεγάλο αριθμό των υπογραφόντων αυτού του μανιφέστου– και να αξιοποιήσουν πλήρως τη βιοενέργεια για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων και ακόμη και την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα».

Το Μανιφέστο για την Βιοενέργεια παρουσιάστηκε στις 6 Ιουνίου 2023 από μια αντιπροσωπεία των CEO της βιομηχανίας βιοενέργειας – εκπροσωπώντας τους Lhoist, ONF Energie, Palazzetti, Syncraft, Turboden, Valmet και Windhager- σε συνάντηση με τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς Thierry Breton.

Ο συνασπισμός βιοενέργειας είναι ευρύς και συγκροτείται από παρόχους τροφίμων, που τρέφουν εκατομμύρια Ευρωπαίους, έως παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και καυσίμων βιομάζας, που συμβάλλουν στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών εκατομμυρίων καταναλωτών και επιχειρήσεων της ΕΕ.

Η πρόσκληση προς υπογραφή της Ανοικτής Επιστολής Υποστήριξης προς τη Βιώσιμη Βιοενέργεια από όλους τους παράγοντες, επιχειρήσεις, φορείς, επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου θα παραμείνει ανοιχτή όλο το καλοκαίρι και είναι διαθέσιμη προς συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικά στην ακόλουθη φόρμα: https://form.jotform.com/231022987120347 .

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ έχει συνυπογράψει, μαζί με αρκετούς φορείς και εταιρείες από την Ελλάδα, το Μανιφέστο για τη Βιοενέργεια και καλεί τα μέλη της και τους συνεργάτες όλου του κλάδου βιώσιμης αξιοποίησης βιομάζας να δηλώσουν επίσημα την αταλάντευτη υποστήριξή τους.

Κατεβάστε εδώ την κοινή επιστολή με τις υπογραφές των CEOs και στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών από όλη την Ευρώπη.