loader image
Επιλογή Σελίδας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023, στο πλαίσιο της 1ης Διεθνούς Έκθεσης Κυκλικής Οικονομίας Forward Green Expo, η Ημερίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) με θέμα «Ανακύκλωση Ενεργειακών Υποδομών».

Καθώς το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο βρίσκεται υπό αναθεώρηση μετά την ενεργειακή κρίση, προβλέπει σημαντικά υψηλότερη διείσδυση των ΑΠΕ από τους ήδη εγκεκριμένους φιλόδοξους στόχους, η κοινωνία θα πρέπει να ενημερωθεί με ορθό και έγκυρο τρόπο, ώστε η αποδοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να είναι καθολική.

Στη κατεύθυνση αυτή, ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθεί είναι τι θα συμβεί με τον εξοπλισμό των έργων ΑΠΕ και των ενεργειακών υποδομών, μετά την ολοκλήρωση της διάρκειας ζωής τους. Αυτός ακριβώς ο προβληματισμός αποτέλεσε αντικείμενο της συγκεκριμένης ημερίδας, στην οποία προσκλήθηκαν να τοποθετηθούν εκπρόσωποι των φορέων ΑΠΕ ανά τεχνολογία.

Στην Ημερίδα πραγματοποίησε εισαγωγική τοποθέτηση ο Αντιπρόεδρος του Κλάδου Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), κ. Δημήτρης Φούρλαρης, σημειώνοντας την σπουδαιότητα της Ημερίδας, καθώς ήταν η πρώτη που διοργάνωσε η Ρυθμιστική Αρχή μετά την ανάληψη των νέων της αρμοδιοτήτων και τη νέα της φυσιογνωμία. Παράλληλα, Ο Διευθυντής Αδειοδοτήσεων και τήρησης Μητρώων και Αρχείων της ΡΑΑΕΥ, κ. Γιάννης Χαραλαμπίδης αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην αδειοδότηση και λειτουργία έργων ΑΠΕ, όπως και στους διαγωνισμούς αποθήκευσης και ΑΠΕ.

Από πλευράς Συνδέσμων ΑΠΕ, παρέθεσαν ομιλίες οι εκπρόσωποι των φορέων:

 • Για την ανακύκλωση των αιολικών σταθμών, ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), Δρ. Παναγιώτης Παπασταματίου.
 • Για την ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών σταθμών, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), Δρ. Στέλιος Λουμάκης, καθώς και ο Σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) κ. Στέλιος Ψωμάς.
 • Για την ανακύκλωση των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ), κ. Κωνσταντίνος Βασιλικός.
 • Για την ανακύκλωση σταθμών βιοαερίου, ο Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ), κ. Σπύρος Τζιάκας.
 • Για την ανακύκλωση σταθμών βιομάζας, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) κ. Νίκος Δαμάτης.

 Σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση στους σταθμούς βιομάζας, ο κ. Δαμάτης τόνισε ότι η ανακύκλωση λαμβάνει χώρα ήδη από την πρώτη μέρα λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και θερμικών μονάδων βιομάζας, μέσω της βιώσιμης αξιοποίησης οργανικών πόρων οι οποίοι, σε διαφορετική περίπτωση, θα επιβάρυναν ανεξέλεγκτα το περιβάλλον.

Η έννοια της ανακύκλωσης στους σταθμούς βιομάζας, εδράζεται επομένως σε 4 βασικούς και διακριτούς πυλώνες:

 • Αξιοποίηση οργανικής ύλης (υπολειμματικής βιομάζας) ως πρώτης ύλης – καυσίμου για τη λειτουργία των μονάδων σε καθημερινή βάση,
 • Διαχείριση αναλωσίμων και αποβλήτων (π.χ. λιπαντικά, έλαια , φίλτρα, κ.λ.π.) στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας και συντήρησης και μέσω συνεργασιών με αδειοδοτημένους αποδέκτες,
 • Αξιοποίηση παραπροϊόντων παραγωγής ενέργειας (π.χ. τέφρα, βιοεξανθράκωμα) ως χρήσιμα εδαφοβελτιωτικά προϊόντα για τη γεωργία, ύλες για τη βιομηχανία, στερεά βιοκαύσιμα οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, κ.α,
 • Πλήρης ανακύκλωση του τεχνικού εξοπλισμού της μονάδας στο τέλος του ενεργού ή συμβατικού κύκλου ζωής του, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές διατάξεις.

Για καθένα από τα παραπάνω στάδια ανακύκλωσης, παρουσιάστηκαν χαρακτηριστικά παραδείγματα από την σύγχρονη πρακτική σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Συνοψίζοντας την παρουσίαση, ο κ. Δαμάτης ανέφερε ότι:

 • Η λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, μέσω της αξιοποίησης της υπολειμματικής αγρωστώδους και δασικής Βιομάζας, εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής της σύγχρονης κυκλικής Βιοοικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Ο ρόλος της Βιοενέργειας στην ενεργειακή μετάβαση είναι απαραίτητος και συνάμα διευκολυντικός και πολύπλευρος, καθώς προσφέρει μία πλειάδα πλεονεκτημάτων όπως σταθερότητα, ευελιξία, οικονομία, ενεργειακή ασφάλεια, αποτελεσματικότητα, θέσεις εργασίας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και της περιφερειακής οικονομίας.
 • Η ανακύκλωση σταθμών Βιομάζας δεν αφορά μόνο στον τεχνικό εξοπλισμό που βρίσκεται στο τέλος του ενεργού κύκλου ζωής του, αλλά γίνεται πράξη καθημερινά με την αξιοποίηση χιλιάδων τόνων οργανικής ύλης.
 • Παράλληλα, δραστηριότητες και τεχνολογίες δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Dioxide Removal) έρχονται στο προσκήνιο προκειμένου να συνεπικουρήσουν την παραγωγή χρήσιμης ανανεώσιμης Βιοενέργειας, στηρίζοντας με ουσιαστικό τρόπο επίσης την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ανανεώσιμου άνθρακα για την κάλυψη αναγκών της βιομηχανίας σε νέα βιοϋλικά και βιοβασισμένα προϊόντα.

– Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) εδώ

– Κατεβάστε την Παρουσίαση της ΕΛΕΑΒΙΟΜ εδώ